Vår värdegrund

Vision 

Vår vision är att alla våra kunder och deras anhöriga ska känna trygghet, tillit välbefinnande och värdigt liv. 

brita.jpeg

Vårdfilosofi 

Vår vårdfilosofi är att Vård och
omsorg skall grundas på en
humanistisk människosyn, som
innebär att alla människor är unika och har lika värde. Vården sker i en humanistisk tradition och utgår från kunskap och erfarenhet. 

• Vi satsar på personalkontinuitet, bra bemötande som att visa respekt, känslighet, omtanke och tillgänglighet.
• Vi har som mål att bygga en nära relation till våra kunder vi möter och till deras anhöriga för att man ska känna trygghet och tillit.

• Vi skriver i dagböcker eller informationshäften hemma hos er för att underlätta kommunikationen. • Våra kunder har en kontaktperson som följer upp genomförandeplanen utifrån dina omsorgsbehov.
• Vi arbetar med fokus på kvalitet och engagemang utan vinstsyfte.

Värdegrund 

Vår värdegrund är att Vi visar alltid respekt, värdighet och en gott bemötande. 

Verksamhetsutveckling 

Inom organisationen pågår en ständig verksamhetsutveckling (genom Ledningssystem för kvalitet) och kundundersökning (Socialstrelsens Brukarundersökning) som är grunden av vår kvalitetsförbättring. Kvaliteten skall utgå från värdena i vår värdegrund, vårdfilosofi och vision. 

Som stöd i Lean koncept använde vi verktyg, där medarbetarna ha fått förståelse att de själva bygger upp företaget. 

Vidare har vi använt oss av förbättringskonceptet John P Kotters bok Leading Change (Leda Förändring). Kotters åtta steg samt Total quality management, TQM som ledder till ett engagemang för kvalitet. 

Kvalitet: 

Vår kvalitet leder till en framgångsfaktor som i sin tur leder till konsekvent förbättringsarbete i hela organisationen och genererar engagerade medarbetare. 

Vi sätter våra kunder i centrum. Det är kunderna som avgör vad kvalitet är. 

Vi sätter medarbetarna i fokus. Medarbetarna måste vara nöjda för att göra ett bra arbete för kunderna. 

Vi baserar beslut på fakta. Alla beslut som rör kvalitet baseras på väl underbyggda fakta och en noggrann 

Verksamheten har under året fokuserat på ovan beskrivna processer genom att mäta, analysera och förbättra vårdens och omsorgens processer. Företaget eller organisationen har möjlighet på så sätt att uppnå högre kvalitet och skapa ett högre kundvärde. 

Vård och omsorg skall grundas på en humanistisk människosyn, som innebär att alla människor är unika och har lika värde.”

 

Casa Berget är ett personalkooperativ och ett socialt företag. Detta möjliggör för de anställda att själva äga sin verksamhet och leder till större ansvarstagande och engagemang.

Hos oss alla som vill ha god omvårdnad och som beviljas av hemtjänst inom Mölndals stad varmt välkomna. Vi utför även så kallade RUT-tjänster till privatpersoner.

Vi tror på att ge stöd åt den äldres egna resurser så att den egna förmågan i olika situationer bibehålls så långt som möjligt.

 

Våra medarbetare har utbildning och erfarenhet från vård-, omsorg- och serviceyrken.

Förutom svenska talar de flesta av oss även finska. Några av oss kan ungerska, arabiska och thailändska.

Alla våra kunder och deras anhöriga ska känna trygghet, tillit och välbefinnande och därför har varje sevicetagare en kontaktperson som följer upp stödinsatserna.

 

För att det ska vara tydligt vad du kan förvänta dig av vård och omsorg i Casa Berget ger vi dig några löften. Vi kallar dem garantier.

Garantier utgår från den nationella värdegrunden i socialtjänstlagen. Den innebär att insatser i äldreomsorgen ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Med det menas till exempel rätt till privatliv och kroppslig integritet, självbestämmande och trygghet.

 

När du behöver stöd och hjälp av Casa Berget i ditt hem är det viktigt att du känner dig trygg. Det kan vara olika personer som besöker dig: hemtjänst- , hälso- och sjukvårdspersonal, biståndshandläggare, fixare eller personal från trygghetsjouren. För att du ska veta vem som besöker dig ska personalen i Casa Berget visa tjänstelegitimation men namn och foto samt logotyp.

 

Du ska kunna planera din dag och veta när du ska få stöd och hjälp av personal inom Casa Bergets hemtjänst. Ibland kan det uppstå oförutsedda händelser som gör att personalen inte kan komma vid den tid ni har bestämt. Då ska du få veta det.

 

För dig som regelbundet får stöd eller hjälp av oss hemtjänsten från Casa Berget kan det ibland komma personer som inte tidigare har besökt dig i ditt hem. Om det ska komma personal som du inte har träffat förut, kanske en ny medarbetare eller en vikarie, ska du få veta vem det är.

 

Planeringen ska vara klar inom två veckor och från det att din hjälp påbörjats. Har du annat modersmål än svenska garanterar vi att din plan översätts om du så önskar.

Du ska, så långt det är möjligt, kunna välja när och hur du får stöd och hjälp av hemtjänsten i Casa Berget. Vad som är viktigt i vardagen är inte samma för alla. Även om du behöver städ av andra ska du kunna behålla dina egna vanor.

När vi planerar tillsammans ska du kunna framföra önskemål och vara delaktig i hur du vill att omsorgen om dig ska vara.

 

När du meddelar att du behöver avlösning ska du kunna få det senast inom 48 timmar. ( Vi behöver två vardagar för att planera.)

Du som vårdar en närstående i hemmet kanske inte alltid kan, vill eller orkar ge stöd och hjälp. Den du vårdar kan då ansöka om avlösning i hemmet. Det innebär att personalen från Casa Berget kommer hem till din närstående och att du som anhörig fritt kan använda tiden för egna aktiviteter.

Din närstående kan få rätt till avlösning i hemmet ett antal timmar per månad utifrån behov. Du som anhörig kan behöva individuellt, vardag såväl som helgdag, regelbundet eller vid oförutsedda situationer.