Om Casa Berget ek. för.

Casa Berget ek. för. är en mellanstor företag/ personalkooperativ med fler än 90 medarbetare som erbjuder hemtjänst i Mölndals Stad och i Borås Stad, samt hushållstjänster och fastighetsservice i Mölndals stad, Borås Stad och i Göteborg.

Mölndals Stad presentation : https://www.molndal.se/startsida/omsorg-och-hjalp/hjalp-i-hemmet/hemtjanst/kundval-hemtjanst/casa-berget.html

Våra medarbetare har utbildning och erfarenhet från vård-, omsorgs- och serviceyrken. Alla våra kunder och deras anhöriga ska känna trygghet och tillit och därför har varje servicetagare en kontaktperson som följer upp stödinsatserna.

Föreningen Casa Berget är en företag som möjliggör för de anställda att själva äga sin verksamhet. Detta leder till större ansvarstagande och engagemang. Det resulterar i att våra kunder/brukare får ett professionellt och nära bemötande. Det leder också till att vi, om vi går med vinst, återinvesterar den i verksamheten.

Vi tror på att ge stöd åt den äldres egna resurser så att den egna förmågan i olika situationer bibehålls så långt som möjligt.

Vem kan bli kund hos oss?
Hos oss är alla som vill ha god omvårdnad och som beviljats hemtjänst i de områden vi arbetar välkomna. Vi utför även hushållsnära tjänster med RUT-avdrag i Mölndal, Borås och Göteborg med omnejd.

Erika
Erika Lörinczy, Verksamhetsledare, VD

Erika har en fil. mag. i Vård- och omsorgsinformatik och Ledarskap. Hon är grundare och ordförande för S.D.E. Swedish Association for Directors and Providers of Long-Term Care Services for the Elderly sedan 2008.

Erika har lång erfarenhet som chef inom äldreomsorgen. I 13 år arbetade hon som chef på ett äldreboende som 2010 blev utnämnt till Sveriges bästa äldreboende av SPRF. Hon blev även utsedd till Årets Yrkeskvinna av BPW Borås 2009. Sedan 2013-2014 sitter hon i styrelsen för E.D.E European Association for Directors and Providers of Long-Term Care Services for the Elderly. Hon är också en flitigt anlitad föreläsare, och talar bland annat om sin uppskattade ledarskapsstil Management by Love. Erika hade en av huvudrollerna i TV-serien Borås Superstars 2012.

Läs VD-s Verksamhetsberättelse som avser år 2019 i länken nedan!Casa Berget Verksamhetsberättelse till Mölndal Stad 2019

Stefan Svensson HR- Chef
Stefan Svensson , Bitr. Verksamhetsledare, Vice VD samt ledamot, Enhetsche i Mölndal
Stefans utbildningar: Master program i kvalitetsförbättring och ledarskap inom  hälsa, vård och omsorg ; Fil. Magister inom arbetsvetenskap; Fil. kand. i organisation – och personalutvecklare ; Extra kurser på Ingenjörshögskola i Borås: Juridisk översiktskurs ; Internationell rät; Projektledning I & II Ledning av förändringsarbete, Ledarskap och hälsa, Ledarskap och hälsa ; Kvalitet och ledningssystem ; Industriell ekonomi I, II och III; Organisationslära; Personalekonomi; Interkulturell kommunikation; Totalt: 346 högskolepoäng som motsvarar ca 5,5 år högskolestudier.

Eva Svensson -Kvalitetschef, Lönechef Casa Berget ek. förening

Eva Svensson, diplomerad magisterprogram ,Ledarskap och offentlig organisation, är Högskoleingenjör, ekonom och verksamhetsutvecklare,  och har fil. kand. Teknologie licentiat  Industriell ekonomi med inriktning mot arbetsorganisation och ledarskap har både ett ekonomiskt, tekniskt och sociotekniskt innehåll samt har huvudansvar för företagets lönsamhet och utveckling.

isabell
Isabell Lörinczy-      Jurist och Enhetschef Avd. Borås samt ledamot
Uhlf Skoglund ordförande 2018
Uhlf Skoglund -Ordförande
Eija Hännikäinen USK i Mölndal och suppleant
Liisa Vuono ,USK i Mölndal -ledamot
paul-2
Paul Burden, Boservice i Mölndal –ledamot

Casa Berget Organisationsschema 2023