Om Casa Berget ek. för.

Casa Berget ek. för. är en mellanstor företag/ personalkooperativ med fler än 50 medarbetare som erbjuder hemtjänst i Mölndals stad, hushållstjänster och fastighetsservice i Mölndals stad och i Göteborg.

Våra medarbetare har utbildning och erfarenhet från vård-, omsorgs- och serviceyrken. Alla våra kunder och deras anhöriga ska känna trygghet och tillit och därför har varje servicetagare en kontaktperson som följer upp stödinsatserna.

Casa Berget ek. för. är ett företag som möjliggör för de anställda att själva äga sin verksamhet. Detta leder till större ansvarstagande och engagemang. Det resulterar i att våra kunder/brukare får ett professionellt och nära bemötande. Det leder också till att vi, om vi går med vinst, återinvesterar den i verksamheten.

Vi tror på att ge stöd åt den äldres egna resurser så att den egna förmågan i olika situationer bibehålls så långt som möjligt.

Vi är idag verksamma i Mölndal.

Vem kan bli kund hos oss?
Hos oss är alla som vill ha god omvårdnad och som beviljats hemtjänst i de områden vi arbetar välkomna. Vi utför även hushållsnära tjänster med RUT-avdrag i Mölndal och Göteborg med omnejd.

Erika
Erika Lörinczy, Verksamhetsledare, VD

Erika har en fil. mag. i Vård- och omsorgsinformatik och Ledarskap. Hon är grundare och ordförande för S.D.E. Swedish Association for Directors and Providers of Long-Term Care Services for the Elderly sedan 2008.

Erika har lång erfarenhet som chef inom äldreomsorgen. I 13 år arbetade hon som chef på ett äldreboende som 2010 blev utnämnt till Sveriges bästa äldreboende av SPRF. Hon blev även utsedd till Årets Yrkeskvinna av BPW Borås 2009. Sedan 2013-2014 sitter hon i styrelsen för E.D.E European Association for Directors and Providers of Long-Term Care Services for the Elderly. Hon är också en flitigt anlitad föreläsare, och talar bland annat om sin uppskattade ledarskapsstil Management by Love. Erika hade en av huvudrollerna i TV-serien Borås Superstars 2012.

Eva-Svensson
         Eva Svensson,             Bitr. Verksamhetsledare, Vice VD samt ledamot

Eva, diplomerad magisterprogram ,Ledarskap och offentlig organisation, är Högskoleingenjör, ekonom och verksamhetsutvecklare,  och har fil. kand. Teknologie licentiat– Industriell ekonomi med inriktning mot arbetsorganisation och ledarskap har både ett ekonomiskt, tekniskt och sociotekniskt innehåll samt har huvudansvar för företagets lönsamhet och utveckling.

Stefan Svensson HR- Chef
Stefan Svensson HR- och Administrativ Chef

Stefans Svenssons utbildningar: Master program i kvalitetsförbättring och ledarskap inom  hälsa, vård och omsorg ; Fil. Magister inom arbetsvetenskap; Fil. kand. i organisation – och personalutvecklare ; Extra kurser på Ingenjörshögskola i Borås: Juridisk översiktskurs ; Internationell rät; Projektledning I & II Ledning av förändringsarbete, Ledarskap och hälsa, Ledarskap och hälsa ; Kvalitet och ledningssystem ; Industriell ekonomi I, II och III; Organisationslära; Personalekonomi; Interkulturell kommunikation; Totalt: 346 högskolepoäng som motsvarar ca 5,5 år högskolestudier.

Uhlf Skoglund ordförande 2018
Uhlf Skoglund -Ordförande
Marie-Mäkinen-1
Marie Mäkinen, Samordnare, Ekonomiassistent, Planeringsledare samt ledamot
Heidi Saariranta
Heidi Saariranta,- ledamot
Rebecca Björkman
Rebecca Björkman, ledamot

 

balázska-2-300x300
            Balázs Répás,             Vice Ordförande -ledamot
Irina Hofstedt
Irina Hofstedt, -ledamot

 

paul-2
Paul Burden, -suppleant
Christina H
Christina Holmberg, suppleant

Casa Berget Organisationsschema 2019 rev 4 Eva 20190509

Organisationsschema 20190509