Ledsagning SOL

Mölndal stad har beviljat Ledsagning SOL för Casa Berget ek. förening med start oktober 2014.

Ledsagningen ska ge våra kunder möjlighet att delta i aktiviteter i närmiljön utanför hemmet i fritidsaktiviteter, i kulturlivet, besöka vänner eller bara promenera.  Verksamheternas insatser skall utföras med god kvalitet.

Casa Berget ek. för arbetar efter utformat lokal rutin för dokumentation utifrån Mölndals stad riktlinjer. Kunden blir bemött på ett bra sätt av en kompetent ledsagare och får information på ett sätt som man förstår.