Ledsagning SOL

Mölndal stad har beviljat Ledsagning SOL/ledsagarservice för CasaBerget ek. förening med start oktober 2014.

 

Ledsagarservice innebär att en person med funktionsnedsättning får stöd av en person för att kunna leva som andra och delta i samhällets gemenskap.

Ledsagningen ska ge personen möjlighet att delta i aktiviteter i närmiljön utanför hemmet i fritidsaktiviteter, i kulturlivet, besöka vänner eller bara promenera. Dock, ledsagaservice kan också gälla vid exempelvis sjukhusbesök. Verksamheternas insatser skall utföras med god kvalitet.

Definitionen av tjänst: Ledsagarservice LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, § 7 och § 9 punkt 3.

 

Ledsagarservice beviljas personer med sådan funktionsnedsättning att de har rätt till insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

När kunden med funktionsnedsättning har fått ett beslut om ledsagarservice enligt LSS har kunden rätt att förvänta sig följande: Personalen har tystnadsplikt. Ges stöd och hjälp med personliga behov som man har svårighet att klara själv. För kunden utformas en genomförandeplan som följs upp minst en gång på året. Genomförandet av insatserna ska dokumenteras och följas upp enligt gällande nationella krav på dokumentation. Utföraren arbetar efter utformat lokal rutin för dokumentation utifrån stadens riktlinjer. Kunden blir bemött på ett bra sätt av en kompetent ledsagare och får information på ett sätt som man förstår.

 

Ledsagare är benämningen på en person som fullgör en kommuns ledsagarservice enligt 9 § 3 st lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.

bilder-med-bilar.jpg