Hemtjänst

Hemtjänst
Du kan få hjälp med både omvårdnad, till exempel personlig hygien, och hushållssysslor såsom städning. Du bestämmer tillsammans med personalen när och hur du ska få hjälp.

Du som är beviljad hemtjänst och bor i Mölndal  har rätt att själv välja vem som ska utföra arbetet. För att ansöka om hemtjänst kontaktar du din kommun. Tillsammans med en biståndshandläggare kommer ni sedan fram till vad för slags vård du behöver. Våra tjänster innefattar:

  • Personlig omvårdnad
  • Socialt stöd
  • Städning och tvätt
  • Avlösning för anhörig
  • Rådgivning och översättning på finska

Casa Berget ek. förening stöttar människors möjlighet att bo kvar hemma genom att erbjuda ett brett utbud av tjänster och instanser. Allt enligt det salutogena förhållningssättet som ser det friska och positiva i människor. Stimulans ger individen både möjlighet att känna meningsfullhet i vardagen och en känsla av sammanhang. Det ökar hälsa, livskvalitet och självständighet.

Ytterligare långsiktighet skapas genom att vår förening, Casa Berget även säljer helt privata tjänster, guldkanter i tillvaron som lässtunder, utflykter eller högtidsfiranden.

Hemtjänst presentation Casa Berget ek. för. 20190531

årsmöte grupp bild