Blogg

Sommarjobb/ Undersköterska 2019

♥ Under sommaren söker vi extrapersonal till CASA Berget, personalkooperativ hemtjänst i Mölndal. Är du minst 18, kille eller tjej, intresserad av att jobba inom vården? Är du kanske utbildad undersköterska eller har du kanske aldrig ens jobbat inom vården förut? Det spelar ingen roll. Vi söker flera timanställda under sommaren på Casa Bergets hemtjänst. Är du tålmodig, serviceinriktad, snäll, trevlig och vill hjälpa de äldre att förgylla sin tillvaro på ålderns höst.

Klicka på länken nedan!

https://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Platsbanken/annonser/23128228?fbclid=IwAR1CIEY-nsWAfGwlsIFsI65ALapWo7qCuce2r-X-WjCIsY8QdfO0YvVTynM

 

♥ Vi söker undersköterskor till Casa Bergets hemtjänst. Är du tålmodig, serviceinriktad, snäll, trevlig och vill hjälpa de äldre att förgylla sin tillvaro på ålderns höst.

Dock körkort är ett krav.

Arbetsuppgifter: Personlig omvårdnadsarbete, servicearbete i kundens hem. Ledsagning.

Klicka på länken nedan!

https://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Platsbanken/annonser/23287466

Julbord inbjudan 2018

Casa Berget ekonomisk förening hemtjänst bjuder in våra kunder/anhöriga och personalen till Julbord/ Verksamhetsberättelse 2018
Tisdagen den 11 december 
Klockan 15.00 – 17.00 
Plats: Pingstkyrkan i Mölndal
Baazgatan 9, 43161 Mölndal 
Bjuder vi in till Inspirationsdag med personalens hemlagade Julbord i Pingstkyrkan i Mölndal.Då berättar vi mer om vår verksamhet och svarar på dina frågor om hemtjänst, och hushållsnära tjänster (RUT-tjänster).
Välkommen att lära känna Casa Berget lite bättre!
Alla hälsas välkomna att ta del av presentationer, aktiviteter och information:
 
Presentation av våra verksamheter och tjänster
 
Sammanfattning av året 2018, 
Luciatåg av Musikskolan från Göteborg
 
Socialstyrelsen resultat från brukarundersökningen inom äldreomsorgen 
 
Genomgång av värdighetsgarantierna
Vi bjuder på mingel då du kan träffa andra kunder och anhöriga och Casa Bergets vänner, 
 Ni får chansen att lära känna vår Ordföranden
Uhlf Skoglund. 
Varmt välkomna!
 Gratis Julbord till våra kunder, anhöriga, personal och familjer 
Anmäl er till personalen eller till kontoret tel nr. 031 27 29 20 eller till Verksamhetsledare Erika Lörinczy och Bitr. Verksamhetsledare,  Eva Svensson på 031 – 27 29 20
 
Bilagan är lite finare, vi skriver ut till alla kunder och skickar ut till dom som vi har gjort i tidigare år. 
Kram Erika
Inbudan till Julbord den 11 dec 2018

GDPR-General Data Protection Regulation

Casa Berget ek. för. implementering av den nya dataskyddslagstiftningen (GDPR) – tryggare hantering av dina personuppgifter.

Den 25 maj 2018 börjar den nya EU-förordningen, GDPR, kring personuppgiftsbehandling att gälla i samtliga EU-länder och alltså även i Sverige. Förordningen som i Sverige ersätter Personuppgiftslagen, Pul, innebär i korthet att:

– Den enskildes rättigheter stärks, bland annat genom att företag och andra organisationer ska informera hur de hanterar enskildas personuppgifter

– Enskilda personer i vissa situationer kan säga nej till att myndigheter eller företag använder ens personuppgifter

Mall KFO- Information om personuppgiftsbehandling Casa Berget 20180522

GDPR_Personuppgiftspolicy (anställda) Casa Berget vers.3 rev. 20180522 Eva Svensson

Samtycke kunder GDPR personuppgift enligt nya lagen 25 maj 2018_Erika och Eva

rev.4. Mall KFO- Samtyckesbaserad information om personuppgiftsbehandling (medlemmar anställda) Casa Berget 20180521

– Det ska bli lättare för enskilda att flytta sina uppgifter, exempelvis från ett socialt nätverk till ett annat

Den nya EU-förordningen innehåller generella regler om när personuppgiftsbehandling får ske i hälso- och sjukvården. Socialdepartementet har tillsatt en utredning hur Patientdatalagen kan behöva anpassas till förordningen.

Casa Berget arbetar med att implementera den nya lagstiftningen för att dem som använder våra tjänster ska vara trygga med att deras personuppgifter hanteras korrekt i vår verksamhet.

På Datainspektionens webbplats kan du läsa mer om införandet av GDPR

https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/

Personuppgifts­biträdesavtal 

Casa Berget ek. för. – mall som följer GDPR -se länken nedan

Mall – Personuppgiftsbiträdesavtal (1)

Vad innebär Personuppgiftsbiträdesavtal (biträdesavtal)?

När en personuppgiftsansvarig anlitar ett personuppgiftsbiträde ska det enligt dataskyddsförordningen GDPR finnas ett skriftligt avtal, ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal. Det är den personuppgiftsansvarige som ansvarar för att det upprättas ett avtal. Denna mall hjälper dig att snabbt och enkelt upprätta ett juridiskt korrekt personuppgiftsbiträdesavtal.

Avtalets innehåll
I grunden ska avtalet specificera varför och hur länge personuppgifterna behandlas, ändamål för behandlingen, typen av personuppgifter och kategorier av registrerade som personuppgifterna avser.

Enligt GDPR ska personuppgiftsbiträdet i avtalet åta sig att:

Bara behandla personuppgifter enligt dokumenterade instruktioner från den personuppgiftsansvarige.

Se till att personer som har behörighet att behandla personuppgifter hos biträdet har åtagit sig att iaktta tystnadsplikt eller omfattas av lagstadgad tystnadsplikt.

Vidta alla tekniska och organisatoriska åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa en lämplig säkerhetsnivå i förhållande till riskerna med behandlingen.

Respektera kraven på förhandstillstånd och avtal vid anlitande av ett annat biträde (ett underbiträde).

Vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder så att den personuppgiftsansvarige kan svara på en enskilds begäran om att få tillgång till sina personuppgifter. Detsamma gäller möjlighet till rättelse, radering, dataportabilitet med mera.

Bistå den personuppgiftsansvarige med att se till att skyldigheterna fullgörs ifråga om säkerhetsåtgärder, anmälan av personuppgiftsincidenter och information om sådana incidenter till de registrerade samt konsekvensbedömning och förhandssamråd.

Radera eller återlämna alla personuppgifter till den personuppgiftsansvarige (beroende på vad den personuppgiftsansvarige väljer) när uppdraget avslutas och även radera alla kopior.

Ge den personuppgiftsansvarige tillgång till all information som krävs för att visa att man fullgör alla skyldigheter som man har som biträde samt att möjliggöra och bidra till inspektioner och andra granskningar som den personuppgiftsansvarige vill genomföra.