Blogg

Egentester för privata utförare/ hemtjänst i Mölndal 2020-06-02

https://www.molndal.se/startsida/arkiv/nyheter/nyheter/2020-06-02-egentester-for-privata-utforare.html

Egentester för privata utförare

 Lyssna

Följande information riktar sig till privata utförare av vård och omsorg i Mölndals stad som vill erbjuda egentester till sin personal.

Egentester för att säkerställa bemanning

Syftet att erbjuda provtagning med egentest av covid-19 är att säkerställa behovet av bemanning. Egentesterna är endast för omsorgspersonal med så milda symptom att de omedelbart kan gå tillbaka till jobbet om testet visar att de inte har sjukdomen covid-19.

Egen rutin

Privat utförare inom vård och omsorg som vill erbjuda egentester till personal behöver skapa en egen rutin för detta. Kommunen kan tillhandahålla en mall som privata utförare kan utgå ifrån och anpassa efter sin verksamhet.

Hämta och lämna tester

Privat utförare hämtar testkit hos kommunen. När egentesterna har utförts och förseglats ska de återlämnas till kommunen för paketering och transport till laboratorium.

Kontakta samordnare

Privata utförare som vill erbjuda egentester kontaktar kommunens samordnare egentest för mer information och instruktioner.

Drive-in för privata utförare

Privata utförare kan eventuellt erbjudas egentest via kommunens drive-in, i mån av tid och resurser. Kontakta kommunens samordnare egentest för mer information.