Bakgrund

När det idéburna företaget Berghemmet gick i konkurs 2012, med EU bidrag startades Casa Berget ek. förening upp sommaren 2012. Tanken var att de anställda successivt går in som medlemmar för att Casa Berget ek. förening skall uppnå målet med att bli ett självfinansierat personalkooperativ.

Casa Berget ek. förening, ägs idag av anställda i Casa Berget.