Affärsidé och företagsform2023 Mölndal och Borås

Casa Berget ekonomisk förening stöttar människors möjlighet att bo kvar hemma genom att erbjuda ett brett utbud av tjänster och instanser. Allt enligt det salutogena förhållningssättet som ser det friska och positiva i människor. Stimulans ger individen både möjlighet att känna meningsfullhet i vardagen och en känsla av sammanhang. Det ökar hälsa, livskvalitet och självständighet.

Ytterligare långsiktighet skapas genom att föreningen Casa Berget även säljer helt privata tjänster, guldkanter i tillvaron som lässtunder, utflykter eller högtidsfiranden.

Föreningen Casa Berget löser behovet av omsorg, service och hushållsnära tjänster för individer och familjer i Mölndal och Borås genom att erbjuda:

  • Vård- och omsorgsinsatser i det egna hemmet i form av biståndsbedömda hemtjänstinsatser, personlig omvårdnad
  • Socialt stöd
  • Servicetjänster
  • Tilläggstjänster
  • Avlösning för anhörig
  • Hushållsnära tjänster: RUT och ROT-tjänster
  • Lokalvård/fastighetsservice
  • Ledsagning SOL

En del av affärsidén är också att skapa arbete för människor som befinner sig utanför arbetsmarknaden. Föreningen är inspirerat av den brittiska CASA—modellen, Care and Share Associates, Englands ledande sociala företag inom omvårdnadssektorn. De anställda efter en viss tids anställning kan bli medlemmar i Casa Berget och föreningen är helt medarbetar ägt.

Casa Bergets presentation i Mölndals stad ( se länken nedan) https://www.molndal.se/startsida/omsorg-och-hjalp/hjalp-i-hemmet/hemtjanst/kundval-hemtjanst/casa-berget.html

Casa Berget presentation i Borås Stad (se länken nedan)

https://www.boras.se/omsorgochstod/aldre/hemtjanstochovrigtstodihemmet/hemtjanstvalet/informationomcasabergetekforening.4.e940be517912663eca2602.html

Casa Berget Verksamhetsberättelse till Mölndal Stad 2019