Affärsidé och företagsform

Casa Berget ekonomisk förening stöttar människors möjlighet att bo kvar hemma genom att erbjuda ett brett utbud av tjänster och instanser. Allt enligt det salutogena förhållningssättet som ser det friska och positiva i människor. Stimulans ger individen både möjlighet att känna meningsfullhet i vardagen och en känsla av sammanhang. Det ökar hälsa, livskvalitet och självständighet.

Ytterligare långsiktighet skapas genom att CASA även säljer helt privata tjänster, guldkanter i tillvaron som lässtunder, utflykter eller högtidsfiranden.

Casa Berget ek. för. löser behovet av omsorg, service och hushållsnära tjänster för individer och familjer i Mölndal och Göteborg genom att erbjuda:

  • Vård- och omsorgsinsatser i det egna hemmet i form av biståndsbedömda hemtjänstinsatser, personlig omvårdnad
  • Socialt stöd
  • Servicetjänster
  • Tilläggstjänster
  • Avlösning för anhörig
  • Hushållsnära tjänster: RUT och ROT-tjänster
  • Lokalvård/fastighetsservice
  • Ledsagning SOL

En del av affärsidén är också att skapa arbete för människor som befinner sig utanför arbetsmarknaden. Företaget är inspirerat av den brittiska CASA—modellen, Care and Share Associates, Englands ledande sociala företag inom omvårdnadssektorn. De anställda efter en viss tids anställning kan bli medlemmar i Casa Berget och företaget är helt medarbetar ägt.

Organisationsschema 20190509.jpeg